Wspierają nas:

HBI POLSKA 

 


Fundacja „Wszystko dla Dzieci”


ul. M. Sengera "Cichego" 14/2a
02 -790 Warszawa

Tel. (0 22) 649 61 61 
Fax (0 22) 648 26 11

fundacja@wdd.org.pl